ZÁHRADNÁ CHATKA - BPP 7A - 1,2
   
 
 
 
     S terasou
                 
     BPP 7A - 1/28  € 1.989 
378x457
17,27
254
205
23
21,4
156
169
980 kg
     BPP 7A - 2/28  € 2.139 
378x537
20,30
254
205
23
24,8
156
169
1240 kg
     BPP 7A -1/40   € 2.259 
378x457
17,27
254
205
23
21,4
156
169
1080 kg
     BPP 7A - 2/40  € 2.469 
378x537
20,30
254
205
23
24,8
156
169
1440 kg
     Bez terasy
                 
     BPP 7A - 1/28  € 1.779 
378x287
-
254
205
23
21,4
bez tera.
169
-
     BPP 7A - 2/28  € 1.929 
378x367
-
254
205
23
24,8
bez tera
169
-
     BPP 7A - 1/40  € 2.049 
378x287
-
254
205
23
21,4
bez tera
169
-
     BPP 7A - 2/40  € 2.259 
378x367
-
254
205
23
24,8
bez tera
169
-
 
Zaťaženie strechy:
80kg/m2
Certifikovaný produkt
Hrúbka strechy: 18 mm
Hrúbka podlahy: 19 mm
Pribalený návod
Pribalený montážny
materiál
 

 
Označenie AT znamená s terasou, A bez terasy