PRÍSTREŠOK a PRÍSTAVBA B4
   
 
 
 
     Prístrešok B4-1  € 249 
153x230
3,5
248
206
12
4,5
-
57
72 kg
     Prístavba B4-1  € 619 
153x236
3,6
248
206
12
4,5
-
57
230 kg
     Prístrešok B4-2  € 319 
153x280
4,3
248
206
12
5,1
-
57
103 kg
     Prístavba B4-2  € 719 
153x286
4,4
248
206
12
5,1
-
57
290 kg
Zaťaženie strechy:
80kg/m2
Certifikovaný produkt
Hrúbka strechy: 18 mm
Hrúbka podlahy: 19 mm
Pribalený návod
Pribalený montážny
materiál