PRÍSTAVBA RELAX
   
 
 
 
     Prístavba RELAX  € 769 
153x236
3,6
226
204
12
4,0
-
12
250 kg
 
Zaťaženie strechy:
80kg/m2
Certifikovaný produkt
Hrúbka strechy: 18 mm
Hrúbka podlahy: 19 mm
Pribalený návod
Pribalený montážny
materiál