Drevený krov je nosná strešná konštrukcia zväčša malého rozpätia, ktorá sa používa ako nosný prvok
pri šikmých strechách a funguje na princípe uzavretých trojuholníkov spevnených vo vrchole.
Je zhotovená prevažne z dreva. Prenáša zaťaženie zo strešného plášťa (škridla, šindeľ, plech, ...)
a poveternostných vplyvov (vietor, sneh) do nosných múrov. Podľa strešného plášťa a poveternostných vplyvov sú dimenzované jeho nosné prvky. Sklon strešných rovín ovplyvňuje krytina, nadmorská výška, klimatické pomery a v neposlednom rade aj estetický výraz stavby. Zastrešenie má byť totiž v súlade
s okolitou zástavbou a prírodným prostredím.

Krov (napr. na rodinných domoch) je kotvený závitovou tyčou, ktorá vystupuje zo stužujúceho venca na konci nosných múrov. V súčasnosti sa pri výstavbe nových krovov aplikuje na drevené prvky ochranný náter, ktorý chráni drevo pred hmyzom, plesňami a môže plniť aj protipožiarnu funkciu.
Pri obytných podkroviach je dôležité, aby skladba strešného plášťa spĺňala nároky na tepelnú ochranu
a vlhkostný režim tak, aby sa predišlo nadmernej kondenzácii vodných par a následným poruchám konštrukcie.

 
       
 

        Platí, že:

 • každý krov musí byť dostatočne tuhý v priečnom i pozdĺžnom smere, musí byť dobre
  zakotvený v podperách;
 • drevené prvky krovu musia byť od omietnutého alebo vyškárovaného komína vzdialené
  minimálne 50 mm;
 • ak drevené prvky prechádzajú komínovým telesom, musia byť od prieduchu
  vzdialené minimálne 300 mm.
 
       
           Rozdelenie krovov podľa tvaru:

sedlová strecha, sa pozostáva z dvoch šikmých rovín, ktoré sa pretínajú na hrebeni strechy a vychádzajú z odkvapov, spravidla dlhších strán pôdorysného obdĺžnika. Na kratších stranách je strecha uzatvorená štítovým múrom,

 • valbová strecha, má odkvapy na všetkých štyroch stranách, je spravidla vytvorená štyrmi
  plochami, ktoré sa pretínajú v štyroch nárožiach na vodorovnom hrebení,
 • polovalbová sedlová strecha so skosenými vrcholmi štítu, má z obidvoch strán lichobežníkový
  štít s malou valbou s odkvapom zvýšeným proti oproti odkvapom pozdĺžnych strán,
 • manzardová spravidla zalomené strechy a ich vnútorné priestory. Každá z plôch tejto strechy
  je tvorená dvomi rovinami nerovnakého sklonu,
 • guľovitá má tvar kopuly, ktorá zastrešuje väčší priestor centrálneho pôdorysu,
 • cibuľovitá, druh vežovej strechy, ktorej prierez je v spodnej časti rozšírený (konvexný), navrchu
  zúžený (konkávny) a veľakrát prechádza v kužeľ,
 • francúzska, má prierez rovnostranného trojuholníka so 60º sklonom strešných rovín,
 • krížová prenik dvoch sedlových striech s rovnakou výškou hrebeňa. Nad štvorcom je ohraničená štítmi na všetkých stranách
 • stanová strecha, má tvar ihlanu nad štvorcom alebo pravidelným polygónom,
 • ihlanová, kopulovitá, rovná, pultová, lamelová, gotická, kužeľovitá, valená, visutá
 
 
 
       
 

         Typy drevených krovov
Podľa nosného systému možno krovové konštrukcie rozdeliť na viaceré druhy:

 • väznicové sústavy (stojatá stolica, ležatá stolica atď.)
 • hambálkové sústavy
 • vlašské sústavy
 • väzníkové sústavy
 • rámové sústavy
 • úsporné sústavy samonosných strešných rovín
 • kombinované sústavy atď.

Tradičný drevený krov stojaca stolica:
1 - pomúrnica, 2 - krokva, 3 - väznica,
4 - klieština, 5 - hambálok
6 - stĺpik, 7 - vzpera, 8 - podmúrovka
(nosné murivo)
 
       
 

         Materiály na stavbu krovu
Základným materiálom a neodmysliteľným prvkom podkrovia je drevo. Na prvky krovu sa najčastejšie používa drevený masív. Drevo má vynikajúce
izolačné schopnosti, výborné vlastnosti v ohybe a tlaku, pôsobením tepla nedochádza k výrazným zmenám rozmerov, pri zmene teploty sa jeho mechanické
vlastnosti nemenia a veľmi dobre odoláva ohňu. Kvalitný drevený krov a podkrovný priestor, ktorý krov ohraničuje, by mal mať dlhú životnosť, s čím súvisí
aj obývateľnosť tohto priestoru. Pri navrhovaní stavby treba dôkladne zvážiť a vybrať najvhodnejšiu ochranu drevených prvkov – konštrukčnú aj chemickú.

V praxi sa stále viac používajú prvky z lepeného lamelového dreva. Tento novodobý materiál dovoľuje väčšiu variabilitu v priereze a tvare prvkov a jediným
obmedzením v prípade dĺžky sú možnosti jeho prepravy. Keďže sa základná surovina triedi a eliminujú sa chyby dreva, majú lepené drevené prvky dobré
mechanické vlastnosti. Vďaka týmto výhodám vznikli nové tvary konštrukcií krovov, ktoré sú charakteristické veľkými voľnými rozpätiami.

Pri väčších rozponoch môžeme kombinovať drevený krov s oceľovými väznicami. Takisto sa dá použiť celooceľová konštrukcia alebo zastrešenie
z pórobetónových panelov a tvaroviek. Výroba a montáž novej konštrukcie krovu si vyžadujú veľkú zručnosť, preto by ich mali vykonávať iba odborníci.

Naša spoločnosť BPP s.r.o. Vám ponúka krov od návrhu až po realizáciu. Skúste sa u nás informovať .............

 
   
   
 
 
Drevené domy a chaty
Chatky, detské domčeky
Okná , dvere, schody
Altánky
Prístrešky na autá
Detské ihriská
Wellness svet
Obchod s drevom
 
Pre BPP s.r.o. © dreamartstudio 2011
 
 
Aktuálna ponuka 2016
O firme
Technológie
Ako si vybrať chatku
 
Nakupujte online na www.bppshop.sk
Nakupujte on-line
 
 
 
 
BPP, s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 00421 48 414 10 66
Fax: 00421 48 414 28 43
E-mail: bpp@chatky-sauny.sk
 
 
 
 
Certifikát zhody náraďové chatky
ES Certificate of Conformity
ES certifikát zhody chaty a domy
ES Certificate of Conformity
 
 
E-shop BPP Projekt EU Sphere card