Prečo drevené okná
Produktové rady  
Profilová rada 55  
Profilová rada 68  
Profilová rada 78  
Doplnky k oknám  
Používané materiály  
Drevo a sklo  
Povrchová úprava  
Kovanie  
   
   
   
     
 
 
   
 

POUŽÍVANÉ DREVO A SKLO

Základný materiál pre výrobu drevených okien je lepený troj, prípadne viac vrstvový hranol. Vyrába
sa v rôznych šírkach , hrúbkach a kvalitách podľa potreby použitia.
Najpoužívanejšie dreviny použité pre výrobu lepeného euro hranola sú smrek , červený smrek dub
a exotická drevina meranti. Smrek je najpoužívanejšia drevina, ktorá spolu s kvalitnou povrchovou
úpravou vytvára dlhodobo funkčné produkty s priaznivou cenou. Meranti je  kvalitatívne porovnateľná
drevina k smreku majúca však krajšiu kresbu , ale možné farebné odchýlky v základnej drevine.
Dub pre svoju mernú hustotu a vyššiu cenu je menej vhodný na výrobu okien. Jeho mechanická odolnosť
a pekná kresba sa zúročí pri výrobe a užívaní vchodových a interiérových dverí.
Kvalitatívne ich môžeme rozdeliť na hranol cinkovaný to znamená pozdĺžne nadpájaný na vrchnej
pohľadovej lamele a hranol fixný , kde pohľadová časť je bez viditeľných spojov. Rozdiel medzi týmito
typmi je len v estetickej rovine. Ich mechanické vlastnosti sú porovnateľné.
Materiál použitý na výrobu interiérových dvier je sendvičový hranol takzvaná dverová fríza.
Vnútornou skladbou a uložením hranolčekov je zabezpečená tvarová stálosť, a výberom kvalitnej vrchnej
lamely nazývanej švartňa exkluzívny vzhľad konečného výrobku.

Plošné materiály používané pri výrobe exteriérových ako aj interiérových dverí na vnútorné výplne rámových
konštrukcií, sú zložené sendvičové materiály tvarovo stabilizované a v prípade exteriérových dvier
aj tepelno-izolačné s vrstvou hliníkovej fólie zabraňujúcej prieniku vlhkosti.

Všetky tieto moderné materiály dodávajú našim výrobkom príjemný vzhľad a konštrukčnú pevnosť
a stabilitu.

 
 
Rez používaným dvojsklom
Ug=1,1 W/(m2K)
            
Rez používaným trojsklom
Ug=0,6 W/(m2K) 

Pri výrobe okien a dverí používame izolačné trojsklo prípadne izolačné dvojsklo. Je to moderné izolačné
sklo novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Je zložené z troch prípadne dvoch
kvalitných tabúľ skla float, z ktorých jedna alebo dve tabule majú na vnútornej strane (v medzipriestore)
nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla.
Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy
a vracia ho späť do interiéru. Priestor medzi tromi prípadne dvomi tabuľami je vyplnený argónom, ktorý
naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla.

Výhody používaného zasklenia: udržuje teplo, chráni pred chladom, využíva slnečnú energiu,
ale nie nadmerne, znižuje náklady na vykurovanie, šetrí životné prostredie, vytvára príjemné prostredie
v miestnosti, neobmedzene prepúšťa svetlo, je farebne takmer neutrálne, zaručuje najvyššiu kvalitu
spracovania a životnosti

Používané izolačné sklá udržujú v miestnosti a v budove teplo, ktoré vzniká kúrením. Táto funkcia skla,
jeho tepelnoizolačná vlastnosť, je charakterizovaná súčiniteľom prechodu tepla zasklením Ug [W/(m2K)]
čím nižšia je táto hodnota, tým menšia je tepelná strata. Hodnota Ug je najdôležitejšou charakteristikou
izolačného skla. Nemenej dôležitý údaj pri izolačnom zasklení je celkový činiteľ priestupu slnečnej
energie „g“ – vyjadruje podiel množstva tepla prechádzajúceho do interiéru zasklením a slnečnej žiarivej
energie dopadajúcej na toto zasklenie

Používané izolačné sklá ktoré osádzame štandardne do okien dosahujú hodnotu súčiniteľu prechodu tepla Ug = 0,6 W/(m2K) ,pri izolačnom trojskle a  Ug=1,1 W/(m2K)  pri izolačnom dvojskle.

 
 
 
 
 
 
Drevené domy a chaty
Chatky, detské domčeky
Okná , dvere, schody
Altánky
Prístrešky na autá
Detské ihriská
Wellness svet
Obchod s drevom
 
Pre BPP s.r.o. © dreamartstudio 2011
 
 
Akciové ceny
O firme
Technológie
NOVINKY
Ako si vybrať chatku
Nakupujte on-line
 
 
 
 
BPP, s.r.o.
Cesta ku smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 00421 48 414 10 66
Fax: 00421 48 414 28 43
E-mail: bpp@chatky-sauny.sk
 
 
 
 
Certifikát TUV 1
Certifikát TUV 2
ES certifikát zhody
ES Certificate of Conformity
ES vyhlásenie zhody
Certifikát pre zrubové stavby 1
Certifikát pre zrubové stavby 1